Kajak túry Prahou

Prohlídka pražské architektury z paluby kajaku. Parádní jízda vhodná pro všechny bez ohledu na věk a zkušenosti. Poznáte Prahu z jiné perspektivy.

1 osoba / 2 900 Kč, 2 – 3 osoby / 1 700 Kč za osobu, 4-6 osob / 1 200 Kč za osobu.

 • 3hodinová projížďka Prahou

 • maximálně individualizovaný přístup

 • kajak na míru vyberou a seřídí profesionálové, kteří vás naučí snadno a lehce kajak ovládat

 • tempo si určíte vy sami, proběhne komentovaná prohlídka Staré Prahy: Vyšehrad, Tančící dům, Hradčany, Pražský hrad…

 • náš průvodce vás bude doprovázet po celou dobu projížďky a rád zodpoví vaše otázky

 • v průběhu projížďky bude pauza na odpočinek

Pro více informací a rezervace volejte: 603 557 070 nebo piště na info@kayakbeachbar.cz

_________________

Při plavbě je zakázáno:

 • Plout osobám podnapilým a pod vlivem omamných látek, nebo i těm, které by mohly i z jiných příčin ohrozit bezpečnost svoji nebo i osoby třetí.

 • Přibližovat se s plavidlem z půjčovny k ostatním plavidlům, zejména k plavidlům lodní dopravy, plout do směru jejich plavby a křížit jejich dráhu ve vzdálenosti menší než 200 m.

 • Přistávat a vyvazovat se k můstkům lodní dopravy, bójím plavební dráhy a jiným pobřežním i plovoucím zařízením.

 • Přivazovat se k vegetaci a to i na místech, kde je přistání povoleno

 • Plout v těsné blízkosti pláží, přistávat na plážích a pozemcích sloužících jako zázemí pro rekreaci.

 • Používat les a břeh jako WC či skládku.

Základní pokyny pro plavbu:

 • Při protisměrné plavbě dvou plavidel se vzájemně vyhýbejte vpravo, po levém boku.
 • Musí být respektováno i dalších pokynů provozovatele půjčovny, příslušníků Policie, Státní plavební správy (SPS), Povodí Vltavy a Rybářského svazu (je třeba brát ohled i na rybáře). Při nedodržování pravidel Plavebního provozu, Řádu půjčovny Kayak Beach Baru a pokynů výše uvedených orgánů může být provozovatelem ukončen nájem plavidla bez finančního vyrovnání.
 • V případě plavební nehody je povinen nájemce plavidla společně s provozovatelem půjčovny tuto událost nahlásit SPS.