Provozní a půjčovní řád – beach kurt

Kayak Beach Bar půjčuje voleyballové míče, beach tenisové rakety a míče, míče na beachfootball, petanque (dále jen materiál) soukromým osobám nebo organizacím (dále jen nájemci) za těchto podmínek:

 • Pro zapůjčení materiálu dětem pod 15 let je zapotřebí dospělé osoby, která za daný materiál přebíraná zodpovědnost.
 • Každá osoba souhlasí s tím, že se na beach kurtu pohybuje na vlastní nebezpečí a dobrovolně a nese za své činy zodpovědnost.

Vstup na kurt:

 • Používání kurtu na sportování je dovoleno pouze v provozní době a po uhrazení poplatku na recepci KBB dle schváleného ceníku. Vstupem do prostoru kurtu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu a dbát pokynů provozovatele.
 • Přivede-li si dospělý dítě mladší 15 – ti let, ručí za jeho bezpečnost.
 • Nenastoupí-li hráči, kteří mají rezervaci, na kurt ke hře ve stanovenou dobu, je kurt po uplynutí 10 minut považován za volný pro další zájemce. V případě opakovaných neobsazení kurtu po telefonické nebo internetové rezervaci nebude hráči umožněn tento způsob rezervace.
 • Hřiště je určeno k provozování míčových her širokou veřejností všech věkových skupin. Jedná se především o beach volejbal, beach fotbal a beach tenis.
 • Pro zapůjčení materiálu dětem pod 15 let je zapotřebí dospělé osoby, která za daný materiál přebíraná zodpovědnost.
 • Každá osoba souhlasí s tím, že se na beach kurtu pohybuje na vlastní nebezpečí a dobrovolně a nese za své činy zodpovědnost.

Vstup na kurt:

 • Používání kurtu na sportování je dovoleno pouze v provozní době a po uhrazení poplatku na recepci KBB dle schváleného ceníku. Vstupem do prostoru kurtu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu a dbát pokynů provozovatele.
 • Přivede-li si dospělý dítě mladší 15 – ti let, ručí za jeho bezpečnost.
 • Nenastoupí-li hráči, kteří mají rezervaci, na kurt ke hře ve stanovenou dobu, je kurt po uplynutí 10 minut považován za volný pro další zájemce. V případě opakovaných neobsazení kurtu po telefonické nebo internetové rezervaci nebude hráči umožněn tento způsob rezervace.
 • Hřiště je určeno k provozování míčových her širokou veřejností všech věkových skupin. Jedná se především o beach volejbal, beach fotbal a beach tenis.

Storno podmínky k pronájmu:

 1. při stornu rezervace do 24h před začátkem pronájmu vám bude vrácena plná částka v kreditu na váš účet v rezervačním systému
 2. při stornu rezervace méně než 24h před začátkem je 100% storno poplatek a částka se nevrací.

Zakázané činnosti:

 • Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
 • Rušit klid ostatních návštěvníků.
 • Znečišťovat prostory odhazováním odpadků apod.
 • Do prostoru kurtu platí zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty.
 • Vjíždět do prostoru kurtu na kole a opírat ho o oplocení sportoviště.
 • Na kurt je přísný zákaz vnášení skla.
 • V celém prostoru kurtu se zakazuje kouření.

Jak si objednat a zapůjčit materiál?

Přes rezervační on-line systém na WWW stránkách KBB, nebo osobně v naší provozovně KBB (veškeré kontakty jsou níže uvedeny), si můžete ověřit, zda vámi požadovaný materiál nebo sportoviště je volné. Záloha vám bude vrácena v plné výší, v případě, že materiál bude vrácen včas a nebude poškozen či znečištěn.

Po potvrzení vaší rezervace vám bude beach kurt blokován maximálně 10 minut po zahájení rezervované doby, v případě nedodržení tohoto časového termínu bude beach kurt k dispozici pro ostatní zájemce.

Kayak Beach Bar si vyhrazuje právo ukončit registraci na stránkách www.kayakbeachbar.cz kterémukoli členovi a znemožnit využívání rezervací bez zaplacení kauce a výhod s nimi spojených zejména v případě, kdy člen opakovaně provádí rezervace, aniž by ji uplatnil. Za porušení těchto Podmínek se nepovažuje, pokud registrovaná/ý řádně zruší již provedenou rezervaci před uvedeným časem rezervace, a to prostřednictvím webových stránek.

Poškození a ztráta materiálu:

Pronájemce bude účtovat nájemci náklady na opravu zapůjčeného materiálu.

Vyloučení z návštěvy kurtů:

Z prostoru kurtu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. Neopustí-li návštěvník v takových případech prostor kurtu na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Policii ČR.