Provozní a půjčovní řád – plavidla

Kayak Beach Bar půjčuje turistické kanoe, kajaky, sea kajaky, paddleboardy, sit on topy, pádla, vesty a další vodácké vybavení (dále jen materiál) soukromým osobám nebo organizacím (dále jen nájemci) za těchto podmínek:

 • Plavidla lze půjčit na základě předložení OP nebo jiného průkazu totožnosti osobám způsobilým.
 • Osobám mladším 15ti let nesmí být kajaky ani paddleboardy půjčovány. Pro děti je musí půjčit dospělí, kteří přebírají zodpovědnost za jejich bezpečnost a používání plovacích vest s přilbami.
 • Každá osoba bude vybavena kromě půjčeného prostředku i plovací vestou a přilbou.
 • Každá osoba souhlasí s tím, že se na vodní hladině pohybuje na vlastní nebezpečí a dobrovolně a nese za své činy zodpovědnost

 Je zakázáno:

 • Plout osobám podnapilým a pod vlivem omamných látek nebo i těm, které by mohly i z jiných příčin ohrozit bezpečnost svoji nebo i osoby třetí.
 • Přibližovat se s plavidlem z půjčovny k ostatním plavidlům, zejména k plavidlům lodní dopravy, plout do směru jejich plavby a křížit jejich dráhu ve vzdálenosti menší než 200m.
 • Přistávat a vyvazovat se k můstkům lodní dopravy, bójím plavební dráhy a jiným pobřežním i plovoucím zařízením.
 • Přivazovat se k vegetaci, a to i na místech, kde je přistání povoleno
 • Plout v těsné blízkosti pláží, přistávat na plážích a pozemcích sloužících jako zázemí pro rekreaci.
 • Používat les a břeh jako WC či skládku.

 Základní pokyny pro plavbu:

 • Při protisměrné plavbě dvou plavidel se vzájemně vyhýbejte vpravo, po levém boku.

 Musí být respektováno i dalších pokynů provozovatele půjčovny, příslušníků Policie, Státní plavební správy (SPS), Povodí Vltavy a Rybářského svazu (je třeba brát ohled i na rybáře). Při nedodržování pravidel Plavebního provozu, Řádu půjčovny Kayak Beach Baru a pokynů výše uvedených orgánů může být provozovatelem ukončen nájem plavidla bez finančního vyrovnání.

V případě plavební nehody je povinen nájemce plavidla společně s provozovatelem půjčovny tuto událost nahlásit SPS.

 Jak si objednat a zapůjčit materiál?

Přes rezervační on-line systém na webových stránkách KBB nebo osobně v naší provozovně KBB (veškeré kontakty jsou uvedeny níže) si můžete ověřit, zda vámi požadovaný materiál, plavidlo, nebo sportoviště je volné. Ve smluvený den Vám bude materiál zapůjčen na základě provedené platby a složené vratné kauce na provozovně KBB. Záloha vám bude vrácena v plné výši v případě, že materiál bude vrácen včas a nebude poškozen či znečištěn. K zapůjčení materiálu jsou potřeba i dva platné doklady s fotografií (OP + ŘO nebo pas).

V případě rezervace nad 5 kusů je nutné zaplatit rezervační kauci ve výši 1000,- Kč na naší provozovně KBB, a to nejpozději tři dny předem. V případě rezervace na více dní je nutné zaplatit rezervační kauci ve výši 4000,- Kč/ks na naší provozovně KBB, a to nejpozději tři dny předem. V okamžiku zaplacení rezervačního poplatku je materiál rezervován výhradně pro Vás. Záloha vám bude vrácena v plné výši v případě, že materiál bude vrácen včas a nebude poškozen či znečištěn. K zapůjčení materiálu jsou potřeba i dva platné doklady s fotografií (OP + ŘO nebo pas).

Po potvrzení vaší rezervace vám bude sportovní vybavení blokované maximálně 10 minut po zahájení rezervované doby; v případě nedodržení tohoto časového termínu bude vybavení k dispozici pro ostatní zájemce.

Storno podmínky pronájmu:

 1. do 14 dní před zapůjčením materiálu neúčtujeme stornopoplatky
 2. do 3 dnů před zapůjčením materiálu účtujeme 50% z rezervační částky
 3. v době kratší než 3 dnů účtujeme plnou výši Vaší rezervace

Kayak Beach Bar si vyhrazuje právo ukončit registraci na stránkách kayakbeachbar.cz kterémukoli členovi a znemožnit využívání rezervací bez zaplacení kauce a výhod s nimi spojených zejména v případě, kdy člen opakovaně provádí rezervaci, aniž by ji uplatnil. Za porušení těchto Podmínek se nepovažuje, pokud registrovaná/ý řádně zruší již provedenou rezervaci před uvedeným časem rezervace, a to prostřednictvím webových stránek.

Výdejní hodiny:

Po – Ne od 12:00 hod do 21:00 (do západu slunce) na pontonu KBB. Po západu slunce je možné využít plavidla pouze se světlem a osvětlením-360st. V případě většího množství odběru půjčovaného materiálu se lze domluvit individuálně. Vedoucí KBB na Náplavce: Jakub Eminger – 737 502 506

Výdejní místo:

Provozovna multifunkčního sportovního pontonu Kayak Beach Bar, Náplavka (železniční most) – Praha 2,120 00, tel.: 603 557 070, e-mail info@kayakbeachbar.cz

Oblast pro jízdu na plavidlech:

Náplavka, 57,4ř.km – 54,4ř.km

Půjčování a provoz půjčovny bude zastaven a všechny aktivity musí byt ukončeny při průtoku Vltavy 450m/2 v centru Prahy.

Poškození a ztráta materiálu:

Pronajímatel bude účtovat nájemci náklady na opravu zapůjčeného materiálu.

Nájemce hradí práci a potřebný materiál na opravu, přičemž bude účtováno 100 Kč/hod za práci.

Při ztrátě materiálu nebo v případě poškození (kdy již není materiál možno opravit) účtujeme náhradu podle druhu materiálu.

V případě ztráty účtujeme:

za PE kajak, kanoe 18.000,- Kč, za sea kajak 22.000,- Kč, za Sit on Top 10.000-18.000,- Kč, za Paddleboardy 17.000,- Kč. Za ztrátu pádla účtujeme 900,- Kč, za ztrátu vesty 550,- Kč, ztráta neoprenové špricdeky 2000,- Kč, ztráta špricdeky PVC 500,- Kč, ztráta přilby, pumpy, házecího pytlíku, volejbalového balónu, tenisové rakety, vodotěsného vaku, atd. – vše za 500 Kč. Cena může být snížena z důvodu opotřebení materiálu, kterou určí pronajímatel.

Orientační ceník oprav:

Oprava za proražení polyetylenové lodě je minimálně 2000,- Kč. Oprava SUPu – zalepit lze díry pouze do 5 cm velikosti, za takové poškození účtujeme 2500,- Kč, větší díry opravuje výrobce výměnným způsobem a individuální cenou. Například výměna prasklého boku stojí 5000,- Kč, atd.

Nevrácení zapůjčeného materiálu:

Nevrátí-li nájemce zapůjčený materiál ve stanovený den, účtuje pronajímatel nájemci od dalšího dne půjčovné za nevrácený materiál s příplatkem 100%. Nezaplatí-li nájemce pronajímateli náklady na opravu nebo ztrátu materiálu a případně půjčovné ve stanoveném termínu (splatnost je ve všech výše uvedených případech 15 dní), nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli k dlužné částce ještě penále z prodlení, které činí 5% měsíčně dlužné částky.