Rezervace – Kondiční pádlování

CO? Pravidelné tréninky v centru Prahy

 • 1x týdně 17.00–18.30 hod:
 • úterý (pokročilí / mírně pokročilí pádleři – ti, co umí ovládat kajak)
 • čtvrtek (začátečníci)
 • čistá 1 hodina (60 min) perného pádlování

PROČ?

 • zlepšení fyzické kondice
 • zvýšení svalové síly paží, trupu, zad
 • kompenzace k běhání, cyklistice a dalším sportům, zatěžujícím dolní končetiny
 • posílení tzv. inner unit (core; vnitřního stabilizačního svalového systému), který napomáhá ke správnému držení těla
 • poznání nového – nové zkušenosti, dovednosti: ovládání kajaku, správná technika pádlování
 • výhledy na Prahu z jiné perspektivy​

CO MŮŽETE OČEKÁVAT?

 • maximálně individualizovaný přístup
 • tréninky vedené profesionálním trenérem, „šité“ na míru
 • vybrané tréninkové lekce s videocoachingem – rychlá a snadná cesta ke zlepšení techniky jízdy na kajaku
 • Zaškolení, instruktáž základních kajakářských dovedností
 • Minimální počet účastníků při tréninku jsou 3 pádleři, maximální počet je 10.

CENA? v ceně: trenér, zapůjčení nezbytného vybavení – loď, pádlo, „špricdeka“, vesta, svrchní nepromokavé oblečení – bunda, „pytlíky“ na ruce – místo rukavic​​

Kondiční pádlování                                   Časová dotace                  Cena

8 týdnů                                                           8x 1 trénink                  3 200 Kč

Zkušební trénink                                              1 hod                             400 Kč

Trénink s videocoachingem                            1,5 hod                         600 Kč

________________
Při plavbě je zakázáno:
 • Plout osobám podnapilým a pod vlivem omamných látek, nebo i těm, které by mohly i z jiných příčin ohrozit bezpečnost svoji nebo i osoby třetí.

 • Přibližovat se s plavidlem z půjčovny k ostatním plavidlům, zejména k plavidlům lodní dopravy, plout do směru jejich plavby a křížit jejich dráhu ve vzdálenosti menší než 200 m.

 • Přistávat a vyvazovat se k můstkům lodní dopravy, bójím plavební dráhy a jiným pobřežním i plovoucím zařízením.

 • Přivazovat se k vegetaci a to i na místech, kde je přistání povoleno

 • Plout v těsné blízkosti pláží, přistávat na plážích a pozemcích sloužících jako zázemí pro rekreaci.

 • Používat les a břeh jako WC či skládku.

​Základní pokyny pro plavbu:

 • Při protisměrné plavbě dvou plavidel se vzájemně vyhýbejte vpravo, po levém boku.

 • Musí být respektováno i dalších pokynů provozovatele půjčovny, příslušníků Policie, Státní plavební správy (SPS), Povodí Vltavy a Rybářského svazu (je třeba brát ohled i na rybáře). Při nedodržování pravidel Plavebního provozu, Řádu půjčovny Kayak Beach Baru a pokynů výše uvedených orgánů může být provozovatelem ukončen nájem plavidla bez finančního vyrovnání.
 •  V případě plavební nehody je povinen nájemce plavidla společně s provozovatelem půjčovny tuto událost nahlásit SPS.